Grintuss

NeoBianacid wskazany jest do rozwiązywaniaproblemów związanych z nadkwaśnością żołądka, takich jak pieczenie, ból, refluks żołądkowo-przełykowy i zapalenie żołądka (zapalenie ściany żołądka).

Wskazany jest w leczeniu objawów związanych z trudnościami w trawieniu takimi jak pieczenie, uczucie ciężkości i bębnica.

NeoBianacid może być stosowany również profilaktycznie w sytuacjach, które mogą powodować podrażnienie błony śluzowej (zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, okresy stresu psychofizycznego, okresy przesilenia, niewłaściwe odżywianie i styl życia).

NeoBianacid ze względu na mechanizm działania może być stosowany zarówno w połączeniu z inhibitorami pompy protonowej i antagonistami receptora H2, jak i w okresach przerwy w leczeniu, zgodnie ze wskazaniami lekarza.

AbocaTo jest wyròb medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Aboca Grintuss